Điều khoản sử dụng

PHẦN 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Khi Người sử dụng (“NSD”) sử dụng thông tin và dịch vụ trên IFRS.VN (“website”) là NSD chấp nhận Điều khoản sử dụng này, kể cả những thay đổi về sau.

NSD chấp nhận sử dụng dịch vụ là chấp nhận sử dụng hình thức và nội dung hiện tại. IFRS.VN không nảy sinh trách nhiệm pháp lý với người sử dụng trong quá trình vận hành, vận dụng, suy diễn các thông tin trên website.

PHẦN 2: DỊCH VỤ

Các dịch vụ do IFRS.VN cung cấp bao gồm:

  • Thành viên chưa đăng ký: được tra cứu tất cả các tài nguyên dành cho thành viên chưa đăng ký của website.
  • Thành viên đã đăng ký: được tra cứu tất cả các tài nguyên dành cho thành viên chưa đăng ký và thành viên đã đăng ký của website. Tùy thời điểm sử dụng, IFRS.VN có thể chia các cấp độ thành viên đã đăng ký khác nhau và giới hạn nội dung từng cấp độ thành viên có thể truy cập.

PHẦN 3: TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Đối với thành viên đã đăng ký, khi sử dụng, IFRS.VN đòi hỏi NSD phải đăng ký Tên Thuê Bao, Mật khẩu, và một số thông tin cá nhân trước khi sử dụng. Các thông tin này phải chính xác, bởi nó ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của NSD.

NSD tự bảo mật Tên Thuê bao và Mật khẩu. IFRS.VN sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp mật khẩu bị thay đổi do NSD làm lộ, hoặc cho nhiều người cùng sử dụng chung.

PHẦN 4: GIỚI HẠN QUYỀN CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

Quyền của NSD bị giới hạn bởi các quy định dưới đây:

  • Không được sao chép, bán, cho thuê lại quyền sử dụng, hoặc cung cấp Tên Thuê bao và Mật khẩu cho một bên thứ ba sử dụng.
  • Không được phép sử dụng thông tin, dữ liệu từ IFRS.VN để phát triển thành (toàn bộ hoặc một phần) hệ thống lưu trữ và tra cứu khác nhằm mục đích thương mại, bao gồm: bán, cho thuê hoặc hình thức thương mại khác.

PHẦN 5: GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA IFRS.VN

  • Không chịu trách nhiệm về sự mất mát, nghĩa vụ pháp lý, hoặc thiệt hại nào là hậu quả từ sai sót của NSD.
  • Không chịu trách nhiệm trước bất kỳ mất mát, nghĩa vụ pháp lý, hoặc thiệt hại nào là hậu quả từ một trang web khác có đường dẫn trực tiếp hoặc gián tiếp từ IFRS.VN, hoặc nội dung những trang web đó.
  • Không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, thiệt hại nào do nguyên nhân là hậu quả của, hoặc phát sinh do liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng IFRS.VN.
  • Ngoài các giới hạn trên, nếu xuất hiện một nghĩa vụ pháp lý nào đó mà IFRS.VN phải gánh chịu và bồi thường thì sẽ ngang bằng khoản phí NSD đóng lần gần nhất (lần sau cùng, nếu có).

PHẦN 6: THỎA THUẬN CHIA SẺ NỘI DUNG

Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ nội dung các bài viết trên website của chúng tôi. Tuy nhiên, các website, người sử dụng.. khi trích dẫn bài viết trên website IFRS.VN cần ghi rõ nguồn và đường link trực tiếp đến bài viết.

PHẦN 7: THỰC HIỆN

Các thông báo và khuyến cáo trên IFRS.VN sau này là bộ phận bổ sung cho Điều khoản sử dụng. IFRS.VN có quyền áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm mà pháp luật cho phép nếu NSD vi phạm các quy định tại Điều khoản sử dụng này.

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong này, cũng như thông báo và khuyến cáo về sau, không hợp pháp, vô hiệu và/hoặc không thể thi hành được, thì điều khoản đó sẽ được coi là tách biệt khỏi những điều khoản còn lại, và không ảnh hưởng đến hiệu lực cũng như khả năng thi hành của các điều khoản còn lại.

Điều khoản sử dụng này có hiệu lực từ ngày 01/10/2019.

Scroll to Top