Thuật ngữ IFRSBạn đang loay hoay với các thuật ngữ hay các từ viết tắt khi đọc các chuẩn mực IFRS? Bạn muốn tìm kiếm một từ điển có thể giải thích các thuật ngữ IFRS bằng tiếng Việt?

Trang Thuật ngữ IFRS liệt kê các thuật ngữ được sử dụng trong các Chuẩn mực IFRS. Đây là nơi bạn nên thường xuyên tra cứu khi đọc các Chuẩn mực IFRS.

Scroll to Top