Lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam? Những điều bạn cần biết

Lộ trình chi tiết áp dụng IFRS tại Việt Nam mà bạn không thể không biết như doanh nghiệp nào sẽ phải áp dụng IFRS, bao giờ sẽ phải áp dụng IFRS tại Việt Nam.