Diễn đàn

Notifications
Clear all

Hướng dẫn tìm kiếm và download Báo cáo tài chính được lập theo IFRS  

 
(@ifrsvn)
Member Moderator
wpf-cross-image

Trong quá trình nghiên cứu về Chuẩn mực IFRS, chắc hẳn sẽ có lúc bạn cần xem các Báo cáo tài chính được lập theo IFRS trên thực tế trông nó như thế nào? Hay bạn cần xem cách trình bày một đoạn thuyết minh liên quan đến một khoản…

Quote
Posted : 21/08/2020 9:32 chiều
Scroll to Top