Mẫu Báo cáo tài chính lập theo IFRS

Tổng hợp các Mẫu Báo cáo tài chính lập theo Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) do IFRS.VN sưu tầm từ các Hãng tư vấn lớn trên thế giới phục vụ cho mục đích tham khảo lập Báo cáo tài chính theo IFRS.

Mẫu Báo cáo tài chính IFRS cho năm 2020

STTTên Báo cáoDownload
1Illustrative IFRS consolidated financial statements for 2020 year ends
Mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất do PwC thực hiện, bao gồm các Chuẩn mực IFRS đã ban hành/sửa đổi đến 31/05/2020 và có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2020.
Download
2Illustrative Consolidated Financial Statements (December 2020)
Mẫu Báo cáo tài chính hợp nhất do EY thực hiện, bao gồm các Chuẩn mực IFRS đã ban hành/sửa đổi đến 30/06/2020 và có hiệu lực cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 01/01/2020. Báo cáo này cũng bao gồm các ghi chú liên quan đến ảnh hưởng của Covid-19.
Download

Các bạn cũng thể tham khảo các Báo cáo tài chính thực tế được lập theo IFRS của các công ty niêm yết trên thế giới theo hướng dẫn tại bài viết dưới đây:

https://ifrs.vn/huong-dan-tim-kiem-va-download-bao-cao-ifrs/

(Lượt xem: 19.883)

Scroll to Top