Diễn đàn

Notifications
Clear all

Tổng hợp khác biệt giữa VAS và IFRS - Phần 1 (Hàng tồn kho, TSCĐ và BĐS đầu tư)  

 
 TDC
(@cuongtd)
Member Admin
wpf-cross-image

Từ năm 2000 đến 2005, Việt Nam đã ban hành 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS). Tại thời điểm ra đời, VAS đã phản ánh được nhiều giao dịch của nền kinh tế thị trường non trẻ, giúp các doanh nghiệp và người làm công tác kế toán…

Quote
Posted : 28/10/2019 11:40 sáng
Scroll to Top