Diễn đàn

Notifications
Clear all

8 quy định VAS còn thiếu so với IFRS  

 
 TDC
(@cuongtd)
Member Admin
wpf-cross-image

Hiện nay, Việt Nam mới ban hành được 26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) nên còn thiếu rất nhiều chuẩn mực so với thông lệ quốc tế như: các chuẩn mực về nông nghiệp, thăm dò và khai thác tài nguyên khoáng sản, nhóm công cụ tài chính,…

Quote
Posted : 18/10/2019 2:39 chiều
Scroll to Top