Thuật ngữ IFRS: Research

dịch tiếng Việt: Nghiên cứu


Research là gì?

Research (Nghiên cứu) được định nghĩa là hoạt động tìm kiếm ban đầu và có kế hoạch được tiến hành nhằm có được sự hiểu biết và tri thức khoa học kỹ thuật mới.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top