Thuật ngữ IFRS: Revenue

dịch tiếng Việt: Doanh thu


Revenue là gì?

Revenue (Doanh thu) được định nghĩa là Thu nhập phát sinh trong quá trình hoạt động bình thường của một đơn vị.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top