Thuật ngữ IFRS: Associate

dịch tiếng Việt: Công ty liên kết


Associate là gì?

Associate (Công ty liên kết) được định nghĩa là đơn vị chịu sự ảnh hưởng đáng kể của nhà đầu tư.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top