Thuật ngữ IFRS: Derecognition

dịch tiếng Việt: Dừng ghi nhận


Derecognition là gì?

Derecognition (Dừng ghi nhận) được định nghĩa là Sự loại bỏ một tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính đã được ghi nhận trước đó khỏi báo cáo tình hình tài chính của đơn vị.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top