Thuật ngữ IFRS: Goodwill

dịch tiếng Việt: Lợi thế thương mại


Goodwill là gì?

Goodwill (Lợi thế thương mại) được định nghĩa là Một tài sản đại diện cho lợi ích kinh tế trong tương lai phát sinh từ việc mua các tài sản khác trong giao dịch hợp nhất kinh doanh mà không được xác định đơn lẻ và ghi nhận riêng biệt.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top