Thuật ngữ IFRS: Hedge ratio

dịch tiếng Việt: Tỉ số phòng ngừa rủi ro


Hedge ratio là gì?

Hedge ratio (Tỉ số phòng ngừa rủi ro) được định nghĩa là Mối quan hệ về mặt lượng giữa công cụ phòng ngừa rủi ro và khoản mục được phòng ngừa rủi ro thể hiện dưới hình thức số tương đối.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top