Thuật ngữ IFRS: Lessor

dịch tiếng Việt: Bên cho thuê


Lessor là gì?

Lessor (Bên cho thuê) được định nghĩa là Đơn vị cung cấp quyền sử dụng tài sản cơ sở trong một khoảng thời gian để được nhận tiền cho thuê.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top