IFRS 16 – Leases

(IFRS 16 – Thuê tài sản)

Ban hành: 01/2016

Hiệu lực: 01/2019

Lượt xem: 20


Scroll to Top