Thuật ngữ IFRS: Participants

dịch tiếng Việt: Thành viên tham gia


Participants là gì?

Participants (Thành viên tham gia) được định nghĩa là Các thành viên tham gia quỹ phúc lợi hưu trí và các thành viên khác nhận khoản phúc lợi từ quỹ này.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top