Thuật ngữ IFRS: Useful life

dịch tiếng Việt: Thời gian sử dụng hữu ích


Useful life là gì?

Useful life (Thời gian sử dụng hữu ích) được định nghĩa là:

(a) khoảng thời gian mà một tài sản dự kiến có thể sử dụng được bởi đơn vị: hoặc

(b) số lượng sản phẩm được sản xuất hoặc các đơn vị tương tự dự kiến sẽ được tạo ra từ tài sản


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top