Thuật ngữ IFRS: Vest

dịch tiếng Việt: Trao quyền


Vest là gì?

Vest (Trao quyền) được định nghĩa là Có quyền được phép làm. Dưới một thỏa thuận thanh toán trên cơ sở cổ phiếu, quyền của đối tác để nhận tiền, tài sản khác hoặc công cụ vốn của đơn vị sẽ được trao khi không còn phụ thuộc vào sự thỏa mãn các điều kiện trao quyền.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top