Thuật ngữ IFRS: Agricultural produce

dịch tiếng Việt: Sản phẩm nông nghiệp


Agricultural produce là gì?

Agricultural produce (Sản phẩm nông nghiệp) được định nghĩa là Sản phẩm được thu hoạch từ tài sản sinh học.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top