Thuật ngữ IFRS: Bearer plant

dịch tiếng Việt: Cây lâu năm cho sản phẩm


Bearer plant là gì?

Bearer plant (Cây lâu năm cho sản phẩm) được định nghĩa là cây trồng sống:

(a) được sử dụng trong sản xuất hoặc cung cấp nông sản

(b) dự kiến cho sản phẩm nhiều hơn một kỳ; và

(c) ít có khả năng được bán dưới dạng nông sản, trừ trường hợp thanh lí đột ngột.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top