Thuật ngữ IFRS: Corporate assets

dịch tiếng Việt: Tài sản của công ty


Corporate assets là gì?

Corporate assets (Tài sản của công ty) được định nghĩa là Các tài sản khác ngoài lợi thế thương mại đóng góp vào dòng tiền trong tương lai của cả đơn vị tạo tiền đang được xem xét và các đơn vị tạo tiền khác.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top