Thuật ngữ IFRS: Group of biological assets

dịch tiếng Việt: Nhóm tài sản sinh học


Group of biological assets là gì?

Group of biological assets (Nhóm tài sản sinh học) được định nghĩa là Một tập hợp của động vật hoặc thực vật sống tương tự.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top