Thuật ngữ IFRS: Exploration and evaluation assets

dịch tiếng Việt: Các tài sản phát sinh từ hoạt động thăm dò và đánh giá


Exploration and evaluation assets là gì?

Exploration and evaluation assets (Các tài sản phát sinh từ hoạt động thăm dò và đánh giá) được định nghĩa là Các khoản chi thăm dò và đánh giá được ghi nhận là tài sản phù hợp với chính sách kế toán của đơn vị.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top