Thuật ngữ IFRS: Decision maker

dịch tiếng Việt: Bên ra quyết định


Decision maker là gì?

Decision maker (Bên ra quyết định) được định nghĩa là Một đơn vị có quyền ra quyết định, có thể là chủ thể hoặc đại diện cho các bên khác.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top