Thuật ngữ IFRS: Experience adjustments

dịch tiếng Việt: Các điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm


Experience adjustments là gì?

Experience adjustments (Các điều chỉnh dựa trên kinh nghiệm) được định nghĩa là Những ảnh hưởng của sự khác biệt giữa các giả định chuyên gia tính toán trước đây và những gì đã thực sự xảy ra.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top