Thuật ngữ IFRS: Highly probable

dịch tiếng Việt: Gần như chắc chắn


Highly probable là gì?

Highly probable (Gần như chắc chắn) được định nghĩa là Mức độ cao hơn đáng kể so với nhiều khả năng xảy ra.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top