Thuật ngữ IFRS: Probable

dịch tiếng Việt: Nhiều khả năng xảy ra


Probable là gì?

Probable (Nhiều khả năng xảy ra) được định nghĩa là Khả năng xảy ra cao hơn so với khả năng không xảy ra.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top