Thuật ngữ IFRS: Regulatory deferral account balance

dịch tiếng Việt: Số dư các khoản hoãn lại theo luật định


Regulatory deferral account balance là gì?

Regulatory deferral account balance (Số dư các khoản hoãn lại theo luật định) được định nghĩa là Một phần của chi phí (hoặc thu nhập) không được ghi nhận là tài sản hoặc nợ phải trả theo các Chuẩn mực khác, nhưng đủ điều kiện để hoãn lại vì nó được đưa vào, hoặc được dự kiến sẽ được đưa vào, bởi cơ quan quản lý giá trong việc thiết lập mức giá có thể được tính cho khách hàng.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top