IFRS 14 – Regulatory Deferral Accounts

(IFRS 14 – Các khoản hoãn lại theo luật định)

Ban hành: 01/2014

Hiệu lực: 01/2016

Lượt xem: 579


Scroll to Top