Thuật ngữ IFRS: Group

dịch tiếng Việt: Tập đoàn


Group là gì?

Group (Tập đoàn) được định nghĩa là Một công ty mẹ và các công ty con của nó.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top