Thuật ngữ IFRS: Qualifying asset

dịch tiếng Việt: Tài sản đủ điều kiện vốn hóa lãi vay


Qualifying asset là gì?

Qualifying asset (Tài sản đủ điều kiện vốn hóa lãi vay) được định nghĩa là tài sản đang trong quá trình đầu tư xây dựng hoặc sản xuất cần một thời gian đủ dài để có thể đưa vào sử dụng theo mục đích định trước hoặc để bán.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top