Thuật ngữ IFRS: Reload feature

dịch tiếng Việt: Tính năng quay vòng (tái tục)


Reload feature là gì?

Reload feature (Tính năng quay vòng (tái tục)) được định nghĩa là Một tính năng cung cấp cam kết tự động các quyền chọn bổ sung bất cứ khi nào người nắm giữ quyền chọn thực hiện các quyền chọn được cam kết trước đó bằng cách sử dụng cổ phiếu của đơn vị, thay vì tiền, để thanh toán giá thực hiện.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top