Thuật ngữ IFRS: Removal rights

dịch tiếng Việt: Quyền phủ quyết


Removal rights là gì?

Removal rights (Quyền phủ quyết) được định nghĩa là Các quyền cho phép phủ quyết quyền ra quyết định của bên ra quyết định.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top