Thuật ngữ IFRS: Separate vehicle

dịch tiếng Việt: Đơn vị chuyên biệt


Separate vehicle là gì?

Separate vehicle (Đơn vị chuyên biệt) được định nghĩa là Một cấu trúc tài chính riêng, bao gồm những đơn vị có pháp nhân riêng biệt hoặc đơn vị được công nhận bởi nhà nước, bất kể đơn vị đó có tư cách pháp nhân hay không.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top