Thuật ngữ IFRS: Exploration for and evaluation of mineral resources

dịch tiếng Việt: Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản


Exploration for and evaluation of mineral resources là gì?

Exploration for and evaluation of mineral resources (Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản) được định nghĩa là Hoạt động tìm kiếm các nguồn tài nguyên khoáng sản, bao gồm khoáng sản, dầu, khí tự nhiên và các nguồn tài nguyên không tái sinh tương tự sau khi đơn vị đã giành được quyền hợp pháp để thăm dò tại một khu vực cụ thể, cũng như việc xác định tính khả thi về kỹ thuật và khả năng thu lợi nhuận từ việc khai thác một nguồn tài nguyên khoáng sản.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top