Thuật ngữ IFRS: Government

dịch tiếng Việt: Chính phủ


Government là gì?

Government (Chính phủ) được định nghĩa là Chính phủ, các cơ quan chính phủ và các cơ quan tương tự ở cấp địa phương, quốc gia hoặc quốc tế.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top