Thuật ngữ IFRS: IFRS

dịch tiếng Việt: Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế


IFRS là gì?

IFRS (viết tắt của "International Financial Reporting Standards", tiếng Việt gọi là "Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế"), là tên gọi của một hệ thống các chuẩn mực kế toán do Ủy ban Chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB), một cơ quan trực thuộc IFRS Foundation (Quỹ IFRS) ban hành với mục đích tạo ra một “ngôn ngữ” toàn cầu chung về kế toán, giúp cho các Báo cáo tài chính được trình bày nhất quán, minh bạch, tin cậy và dễ dàng so sánh với nhau không phân biệt lĩnh vực, quốc gia hay vùng lãnh thổ.

Hệ thống các chuẩn mực IFRS bao gồm:

  • Các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);
  • Các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS);
  • Các Hướng dẫn chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRIC);
  • Các Hướng dẫn chuẩn mực kế toán quốc tế (SIC).
Logo IFRS.VN Retina

Đối với người mới tìm hiểu, IFRS thực sự là một “thử thách” khó nhằn với độ dài khoảng trên 3.000 trang tài liệu tiếng Anh, được viết dưới dạng ngôn ngữ đầy tính “học thuật”.

Xem thêm:


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top