Thuật ngữ IFRS: Interest rate risk

dịch tiếng Việt: Rủi ro lãi suất


Interest rate risk là gì?

Interest rate risk (Rủi ro lãi suất) được định nghĩa là Rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc dòng tiền tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do tác động của thay đổi lãi suất thị trường.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top