Thuật ngữ IFRS: Effective interest method

dịch tiếng Việt: Phương pháp lãi suất thực


Effective interest method là gì?

Effective interest method (Phương pháp lãi suất thực) được định nghĩa là Phương pháp được sử dụng để tính toán giá trị được phân bổ của một tài sản tài chính hoặc một khoản nợ phải trả tài chính và để phân bổ, ghi nhận doanh thu tiền lãi hoặc chi phí lãi vay vào kết quả kinh doanh trong kỳ.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top