Thuật ngữ IFRS: Interest rate implicit in the lease

dịch tiếng Việt: Lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê tài sản


Interest rate implicit in the lease là gì?

Interest rate implicit in the lease (Lãi suất ngầm định trong hợp đồng thuê tài sản) được định nghĩa là tỷ lệ chiết khấu  để tính giá trị hiện tại của:

(a) khoản thanh toán tiền thuê và

(b) giá trị còn lại không được đảm bảo sao cho tổng của chúng đúng bằng:

  • (i) giá trị hợp lý của tài sản thuê và
  • (ii) chi phí trực tiếp ban đầu tại bên cho thuê.

Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top