Thuật ngữ IFRS: Performance obligation

dịch tiếng Việt: Nghĩa vụ thực hiện


Performance obligation là gì?

Performance obligation (Nghĩa vụ thực hiện) được định nghĩa là Một cam kết trong hợp đồng để chuyển giao cho khách hàng, là:

(a) một hàng hóa hoặc dịch vụ (hoặc trọn gói các hàng hóa hoặc dịch vụ) tách biệt; hoặc

(b) một loạt hàng hóa hoặc dịch vụ tách biệt mà về căn bản là giống nhau và có cùng hình thức chuyển giao cho khách hàng.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top