Thuật ngữ IFRS: Puttable instrument

dịch tiếng Việt: Công cụ tài chính có quyền hoàn trả


Puttable instrument là gì?

Puttable instrument (Công cụ tài chính có quyền hoàn trả) được định nghĩa là Công cụ tài chính cung cấp cho chủ sở hữu quyền trả lại công cụ đó cho đơn vị phát hành để lấy tiền hoặc tài sản tài chính khác hoặc tự động trả lại cho đơn vị phát hành nếu xảy ra sự kiện không chắc chắn trong tương lai khi chủ sở hữu công cụ tử vong hoặc nghỉ hưu.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top