Thuật ngữ IFRS: Recoverable amount

dịch tiếng Việt: Giá trị có thể thu hồi


Recoverable amount là gì?

Recoverable amount (Giá trị có thể thu hồi) được định nghĩa là giá trị cao hơn giữa giá trị hợp lý của tài sản trừ đi chi phí bán và giá trị sử dụng của tài sản đó. 


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top