Thuật ngữ IFRS: Accounting profit

dịch tiếng Việt: Lợi nhuận kế toán


Accounting profit là gì?

Accounting profit (Lợi nhuận kế toán) được định nghĩa là Lãi hoặc lỗ trong kỳ trước khi trừ chi phí thuế.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top