Thuật ngữ IFRS: Taxable profit (tax loss)

dịch tiếng Việt: Thu nhập chịu thuế (lỗ tính thuế)


Taxable profit (tax loss) là gì?

Taxable profit (tax loss) (Thu nhập chịu thuế (lỗ tính thuế) ) được định nghĩa là Lãi (lỗ) trong kỳ, được xác định theo quy định của  cơ quan thuế và là cơ sở để tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp (thu hồi được).


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top