Thuật ngữ IFRS: Cash-generating unit

dịch tiếng Việt: Đơn vị tạo tiền


Cash-generating unit là gì?

Cash-generating unit (Đơn vị tạo tiền) được định nghĩa là Nhóm nhỏ nhất có thể xác định của các tài sản tạo ra dòng tiền vào và gần như độc lập với dòng tiền vào từ các tài sản hoặc nhóm tài sản khác.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top