Thuật ngữ IFRS: Closing rate

dịch tiếng Việt: Tỷ giá hối đoái cuối kỳ


Closing rate là gì?

Closing rate (Tỷ giá hối đoái cuối kỳ) được định nghĩa là Tỷ giá hối đoái giao ngay tại ngày cuối kỳ báo cáo.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top