Thuật ngữ IFRS: Exchange rate

dịch tiếng Việt: Tỷ giá hối đoái


Exchange rate là gì?

Exchange rate (Tỷ giá hối đoái) được định nghĩa là tỷ giá quy đổi giữa hai đơn vị tiền tệ.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top