Thuật ngữ IFRS: Currency risk

dịch tiếng Việt: Rủi ro tiền tệ


Currency risk là gì?

Currency risk (Rủi ro tiền tệ) được định nghĩa là Rủi ro mà giá trị hợp lý hoặc dòng tiền tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động do tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top