Thuật ngữ IFRS: Foreign currency

dịch tiếng Việt: Ngoại tệ


Foreign currency là gì?

Foreign currency (Ngoại tệ) được định nghĩa là Một loại tiền tệ không phải là đồng tiền chức năng của đơn vị.


Chia sẻ bài viết với bạn bè:
Scroll to Top